Jesteś tutaj

Bezpłatne leki dla seniorów 75+

Podstawą do otrzymania bezpłatnego leku jest wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia), wystawiona recepta z wpisaną litera „S” w polu „kod uprawnień dodatkowych”. Trzeba również sprawdzić wykaz leków -potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków dostępny na stronie: http://tinyurl.com/gnrdllz

Pierwsza lista obowiązuje od 1 września i będzie aktualizowana co dwa miesiące razem z informacją dotyczącą refundacji.

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Środki na finansowanie projektu pochodzą z budżetu państwa. Dotacja będzie przekazywana przez Ministra Zdrowia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister Zdrowia będzie pokrywał koszty poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w części gwarantującej bezpłatny dostęp dla pacjenta.