Jesteś tutaj

Badanie ankietowe Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski"

„Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” rozpoczęła prace nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie podstawą do realizacji szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy.
 
W skład LGD wchodzą: miasto Augustów, gmina Augustów, gmina Płaska.
 
Podstawą opracowania Strategii są opinie i oceny mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz biznesu dotyczące w szczególności potencjałów, problemów i potrzeb wspólnych dla całego obszaru działania LGD oraz poszczególnych gmin.
 
W związku z tym zapraszamy wszystkich do wzięcia aktywnego udziału w badaniach opinii.  Państwa oceny i sugestie będą podstawą wydatkowania pieniędzy w okresie 2023-2030 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, dlatego warto mieć na to wpływ!
 
Ankieta jest podzielona na dwie części. Część pierwsza dotyczy problemów, które należy w gminie rozwiązać i potencjałów, które należy wykorzystać do rozwoju gminy i LGD. Część druga dotyczy konkretnych działań, które należy zrealizować na obszarze gminy i LGD.
 
Ankieta jest anonimowa, zawiera 10 pytań merytorycznych, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 15 minut.
 
 
Termin wypełnienia - do 20 stycznia 2023 roku.

 

GALERIA