Jesteś tutaj

Augustów dla Niepodległej- Odsłonięcie pamiątkowego obelisku poświęconego inż. Antoniemu Z. Downarowiczowi

W sobotę, 10 listopada na terenie Zarządu Zlewni w Augustowie przy ul. 29-listopda odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku poświęconego pamięci inż. Antoniego Zygmunta Downarowicza. Organizatorem wydarzenia było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Antoni Zygmunt Downarowicz był Kierownikiem Państwowego Zarządu Wodnego w Augustowie, Starszym Inżynierem Dyrekcji Dróg Wodnych Dniepr-Dźwina oraz Kierownikiem VII Odcinka Dróg Wodnych w Grodnie. Za swoje zasługi odznaczony został m.in. Srebrnym Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Po uroczystym odsłonięciu obelisku uczestnicy spotkania wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne.

W wydarzeniu wziął udział wnuk inżyniera, który w serdecznych słowach wyraził swoją wdzięczność za uhonorowanie śp. Antoniego.

 

GALERIA