Jesteś tutaj

August Velo, rowerem do Grodna

W piątek, 29 września 2017 r. w Augustowie odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej ds. rozwoju Kanału Augustowskiego. W trakcie obrad podpisano porozumienie dotyczące powstania szlaku rowerowego „August Velo”. Koncepcja nowego produktu wpisuje się w plan rozwoju i promocji Kanału Augustowskiego oraz jest kolejnym elementem w budowie jego międzynarodowej marki. Założeniem projektu jest powstanie ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Mikaszówka z Grodnem (docelowo, aż do Druskiennik). August Velo ma być oparty na rozwiązaniach stosowanych przy Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. Opracowany zostanie system identyfikacji wizualnej i oznakowania szlaku oraz zasady certyfikowania miejsc przyjaznych rowerzystom. Zakłada się również rozwój małej infrastruktury turystycznej na szlaku w postaci miejsc obsługi rowerzystów. Kolejnym etapem współpracy będą polsko-białoruskie działania promocyjne, w tym organizacja transgranicznych wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Spotkanie było również okazją do konsultacji aktualnych i przyszłych kierunków porozumienia polsko- białoruskiego oraz wskazania nowych obszarów działań.

Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik przedstawił członkom grupy informację odnośnie prowadzonych działań na rzecz przygotowania nowego wniosku o wpis Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.