Jesteś tutaj

Aplikacja Portal IRZplus

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw potrzebom posiadaczy zwierząt gospodarskich, oraz realizując  przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia posiadaczom zwierząt składanie zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych do Systemu IRZ w formie elektronicznej.

W tym celu udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom szybko i wygodnie składać dokumenty IRZ przez Internet bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR.

Korzystanie z Portalu IRZplus daje szereg możliwości takich jak przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada, przegląd zgłoszonych zdarzeń, składanie zgłoszeń informujących ARiMR o przemieszczeniach zwierząt, składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów, zamawianie duplikatów paszportów dla bydła, import danych z komputera użytkownika, eksport danych z Portalu IRZplus, wydruki przeglądanych danych w Portalu, zgłoszenie dodatkowego oznakowania lochy i jego zmianę. Składanie elektronicznych zgłoszeń poprzez Portal IRZplus zwalnia posiadacza zwierząt z prowadzenia Księgi Rejestracji Zwierząt w formie „papierowej”.

W ostatnim czasie mierzymy się w Polsce ze stanem pandemii, który to stan wymaga podjęcia kroków mających na celu  ochronę zdrowia zarówno beneficjentów ARiMR jak i jej pracowników. Mając powyższe na uwadze, zachęcamy beneficjentów do rozpoczęcia korzystania z Portalu IRZplus, co pozwoli zaoszczędzić Wasz czas i pracę, która jest poświęcana na rzecz terminowego dostarczania wszystkich dokumentów dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Państwa Sołtysów prosimy o rozdysponowanie, wywieszenie pisma i ulotki w zwyczajowo przyjętym miejscu, bądź poinformowaniu sms lub w inny sposób rolników z Państwa sołectw.

Co ważne, w razie potrzeby, otrzymania pomocy związanej z logowaniem i poruszaniem się po Portalu IRZplus mogą Państwo skorzystać z telefonicznego wsparcia oferowanego przez pracowników Biura Powiatowego ARiMR. Szczegółowe informacje oraz zasady logowania znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

Dane teleadresowe  Biura Powiatowego, Imię i Nazwisko osoby kontaktowej.

Biuro Powiatowe ARiMR w Augustowie, Magdalena Kowal, tel. 87 523 76 29

 

Instrukcja uzyskania dostępu do Portalu IRZplus z wykorzystaniem loginu i hasła do e-WniosekPlus

  1. Przygotuj login i hasło dostępu do aplikacji e-WniosekPlus,
  2. Otwórz stronę internetową Portalu IRZplus wpisując w przeglądarkę internetową na swoim komputerze adres irz.arimr.gov.pl albo wejdź w zakładkę IRZ na stronie agencyjnej ARiMR www.arimr.gov.pl i naciśnij niebieskie kafle Portalu IRZplus,
  3. Zapoznaj się i zaakceptuj informacje dotyczące przechowywania danych osobowych  -RODO oraz informacje o wykorzystywaniu cookies,
  4. Przeczytaj ważne informacje zamieszczone w oknie logowania,
  5. Wpisz w oknie logowania login i hasło dostępu do e-WniosekPlus,
  6. Na pojawiające się pytanie o rozszerzenie uprawnień do Portalu IRZplus odpowiedz TAK,
  7. Jako zalogowany użytkownik Portalu IRZplus szybko i wygodnie możesz składać dokumenty IRZ przez Internet,
  8. W razie wątpliwości zajrzyj do Instrukcji użytkownika Portalu IRZplus zamieszczonej na stronie ARiMR w zakładce IRZ,
  9. Jeśli będziesz miał pytania wyślij wiadomość mailową na adres: DEPiRZ_zadajpytanie@arimr.gov.pl

 

 

 

GALERIA