Jesteś tutaj

URZĘDOWE

07/07/2022
INFORMACJA O WYNIKACH TRZECIEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO PRZEZ BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA PRZEPROWADZONEGO  W DNIU 29.06.2022 r. W URZĘDZIE MIEJSKIM W AUGUSTOWIE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
05/07/2022
INFORMACJA O WYNIKACH TRZECIEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO PRZEZ BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA  PRZEPROWADZONEGO  W DNIU 21 CZERWCA 2022 r. W URZĘDZIE MIEJSKIM W AUGUSTOWIE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  
05/07/2022
Przypominamy o trwającym konkursie na najładniejszą posesję 2022 roku "Augustowskie ogrody i balkony przyjazne pszczołom".  
05/07/2022
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie orzeka,że woda w kąpielisku Plaża Radiowej Trójki n/j Necko spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku.  
01/07/2022
Burmistrz Miasta Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 01.07.2022 r. do 22.07.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat