Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIE do składania ofert na obsługę w zakresie wyceny nieruchomości  i sporządzania opracowań – inwentaryzacji
25/11/2020
ZAPROSZENIE do składania ofert na obsługę w zakresie wyceny nieruchomości i sporządzania opracowań – inwentaryzacji    Zamawiający: Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
25/11/2020
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Turniej Mikołajkowy Piłki Nożnej złożoną przez Augustowski Klub Sportowy ,,Sparta” w Augustowie.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Augustowie przy ul. Składowej.
25/11/2020
B U R M I S T R Z M I A S T A     A U G U S T O W A o  g  ł  a  s  z  a drugi przetarg ustny nieograniczony  
Restauracja Albatros w Augustowie
24/11/2020
W czwartek, 18 listopada 2020 r. neon „Albatros”, decyzją prof. Małgorzaty Dajnowicz podlaskiej konserwator zabytków, został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego.
20/11/2020
Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna.  Pisemne oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów do godz. 10:00 dnia 30.11.2020 r.