Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym.
04/03/2021
Urząd Miejski w Augustowie informuje, iż w dniach 04, 05, 08 marca 2021 roku na ulicach wokół Rynku Zygmunta Augusta, będzie przeprowadzana pielęgnacja koron drzew. W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu. Za zaistniałą sytuację przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość.
04/03/2021
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia samospisu internetowego.
Zdjęcie budynku siedziby Urzędu Miejskiego
03/03/2021
W czwartek, 11 marca 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się, w trybie zdalnym posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie. Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie. 
Grafika Bitwa regionów 2021 startuje sprawdź regulamin i formularz
03/03/2021
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”. Zgłoszenia trzyosobowych reprezentacji można wysyłać do 31 maja 2021 r.  
02/03/2021
W Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie został wywieszony, na okres od 02.03.2021 r. do 23.03.2021 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.  
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
01/03/2021
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie ostrzega, iż na skutek spływu wód roztopowych, spodziewane są wzrosty poziomu wody w rzekach.