Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

13/12/2017
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.69.2017 „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie” – dokumentacja uzupełniająca i roboty budowalne.
Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
13/12/2017
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
13/12/2017
Zapraszamy do składania ofert na „Utrzymanie bieżące tablic z nazwami ulic, urzędów publicznych i innych, utrzymanie bieżące oznakowania pionowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych, konserwacja oraz naprawa uszkodzonych elementów małej architektury, remonty cząstkowe – naprawa chodników,
Zapraszamy do składania ofert na obsługę w zakresie usług geodezyjnych w 2018 roku.
12/12/2017
Zapraszamy do składania ofert na obsługę w zakresie usług geodezyjnych w 2018 roku.
Paraolimpijczyk Jakub Tokarz spotkał się z burmistrzem i radnymi
11/12/2017
W poniedziałek, 11 grudnia na zaproszenie burmistrza Augustowa Wojciecha Walulika w obradach XLII sesji Rady Miejskiej wzięli udział niezwykli goście, paraolimpijczyk Jakub Tokarz wraz z trenerką Renatą Klekotko.
Jubileusz 70-lecia działalności Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta”, Fot. Z. Bartoszewicz
11/12/2017
W piątek, 8 grudnia odbyła się uroczysta gala z okazji 70-lecia istnienia Augustowskiego Klubu Sportowego „Sparta”. W uroczystości wziął udział Bogdan Dyjuk członek Zarządu Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, Wojciech Walulik burmistrz Augustowa, Filip Chodkiewicz przewodniczący Rady Miejskiej oraz zawodnicy, trenerzy i działacze klubu.