Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

Informacja KRUS o wysokości składki na ubezpiecznie społeczne rolników w I kwartale 2023r.
12/12/2022
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2023r.
12/12/2022
Przypominamy, że w czwartek 15 grudnia 2022r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2022r.
12/12/2022
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Augustowie w 2023 roku.
Zawiadomienie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie
08/12/2022
Zawiadomienie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie o kontynuowaniu obrad LVIII sesji Rady Miejskiej.
08/12/2022
Podczas gali w nowym miejskim domu kultury wyłoniliśmy Społeczników Roku 2022. Nagrody są przyznawane osobom i i instytucjom, które w ciągu ostatniego roku szczególnie wykazały się prospołeczną postawą. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Miasto Augustów.
08/12/2022
Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że 15 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie.