Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

05/01/2017
W celu zbadania opinii i potrzeb turystów odwiedzających punkt augustowskiej Informacji Turystycznej w okresie czerwiec-wrzesień 2016 r. prowadzono badania ankietowe. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowany został Raport z opinii turystów odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie w sezonie letnim 2016 roku.
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
04/01/2017
Związek Banków Polskich przesyła pismo dot.  Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE  
W Augustowie powstaną klasy sportowe
03/01/2017
We wtorek, 3 stycznia 2017 r. burmistrz Augustowa Wojciech Walulik wraz z przedstawicielami związków sportowych oraz dyrektorami szkół podpisał porozumienie dotyczące utworzenia klas sportowych w ZSS im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i ZSS nr 2 w Augustowie.
Posiedzenie komisji konkursowej
02/01/2017
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2017 r. w zakresie: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - odbędzie się w środę, 4 stycznia 2017 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
31/12/2016
Zapraszamy do składania ofert na „Profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni dróg gminnych, dróg wewnętrznych i wewnętrznych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Miasta Augustowa”
30/12/2016
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie