Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

16/01/2023
Do 31 stycznia 2023 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium i nagród Burmistrza Miasta Augustowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.
Badanie ankietowe Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski"
13/01/2023
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski" realizuje badanie ankietowe na temat poziomu satysfakcji mieszkańców gmin należących do LGD.
13/01/2023
Komunikat prasowy z dnia 9 stycznia 2023r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.  
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
11/01/2023
Informujemy, że do dnia 25 lutego 2023 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Miasta Augustów
10/01/2023
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Augustów w 2023 r.