Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

26/04/2022
 Burmistrz  Miasta  Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 26.04.2022 r. do 17.05.2022 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych:  
Posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie
25/04/2022
28 kwietnia 2022 r. (czwartek) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie
22/04/2022
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
22/04/2022
Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie, przy ul. Usługowej, obręb 1, oznaczonej Nr geodez. 717/9 o pow. 3,9551 ha.    
Obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie
22/04/2022
28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędą się obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie
Wspólne posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie z Komisją do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie
22/04/2022
27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie z Komisją do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.