Jesteś tutaj

20 listopada – patronalne Święto Sybiraków z udziałem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie

„Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich na uroczystości związanej ze wspomnieniem św. Rafała Kalinowskiego - patrona Sybiraków” – takimi słowy pani Agnieszka Renata Milanowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie, powitała zgromadzonych w kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela w dniu 20 listopada 2019 r.

Pani Dyrektor powitała księży, którzy celbrowali Mszę Świetą w intencji zmarłych i żyjących Sybiraków i ich rodzin - ks. Dariusza Brozio – proboszcza  parafii Św. Jana Chrzciciela, kapelana Sybiraków diecezji ełckiej oraz księży proboszczów ks. doktora Marka Janowskiego i ks. Kanonika Waldemara Brodziaka. Szczególnie serdecznie powitani zostali Tadeusz Chwiedź – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Białymstoku, Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku, pułkownik  Mirosław Demediuk – przedstawiciel szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Elżbieta Ufnal - Pełnomocnika Wojewody Podlaskiego do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Sybiracy  Augustowszczyzny na czele z prezesem Jerzym Sienkiewiczem i wiceprezesem Barbarą Czartoszewską. Na uroczystość zaproszenie przyjęli i swoją obecnością zaszczycili: Jarosław Szlaszyński - starosta powiatu augustowskiego oraz Mirosław Karolczuk – burmistrz miasta Augustowa wraz z kierownik Wydziału Edukacji i Sportu – Anitą Szostak. Gościliśmy  stowarzyszenia, organizacje i szkoły: Danutę Kaszlej – Prezes Klubu Armii Krajowej w Augustowie, Zbigniewa Kaszleja - Prezesa Koła Augustów Światowego Związku Armii Krajowej w Augustowie, Annę Kietlińską – kierownik Działu Edukacji i Promocji Muzeum Sybiru w Białymstoku, dyrektorów szkół:  Henrykę Mołodziejko, Katarzynę Bernatowicz, Barbarę Koronkiewicz. Na uroczystości obecne były sztandary prezentowane przez poczty sztandarowe:  Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku,  Zarządu Oddziału Związku Sybiraków  w Augustowie – sztandar prezentowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta,  Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie,  Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze, sztandar Kombatantów i Osób Represjonowanych  koło Augustów -sztandar prezentowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta oraz  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta. Gościliśmy  przedstawicieli Rady Rodziców na czele z przewodniczącym Adamem Sobeckim, młodzież najstarszych klas, Wnuków Sybiraka, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie.

W dniu wspomnienia św. Rafała Kalinowskiego – patrona Sybiraków, uczniowie naszej szkoły wyrazili swoją wdzięczność wszystkim, którzy  na nieludzkiej ziemi żyli i uczą nas  jak być Polakiem. Zanim rozpoczęła się Msza Święta wysłuchaliśmy krótkiej informacji o świętym Rafale Kalinowskim przygotowanym przez Annę Jakucewicz, a potem obejrzeliśmy spektakl przygotowany przez uczniów klasy VIe i VId pod kierunkiem pani Danuty Gregorowicz. Spektakl pod tytułem „Pamiętnik Syberyjski” zawierał wspomnienia pani Krystyny Krzywińskiej z domu Gałaj i wspominał losy kilku rodzin z Augustowa i Krasnegoboru: m.in. Pacuków, Dąbrowskich, Puchlików, Skirgałów  z czasu wywózki.

Kolejnym punktem było wręczenie legitymacji Wnuka Sybiraka bezpośrednim potomkom Sybiraków, będących uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta. Jedenaście  nowych osób otrzymało legitymacje z rąk prezesa Tadeusza Chwiedzia i Jerzego Sienkiewicza. Przy tej ceremonii obecnych było troje Wnuków Sybiraka, absolwentów gimnazjum, którzy przybyli na uroczystość, aby towarzyszyć młodszym kolegom. Przez okres funkcjonowania gimnazjum i w ostatnich latach w szkole podstawowej,  legitymacje Wnuka Sybiraka otrzymało już ponad 170 osób.

Po uroczystej Mszy Świętej, którą zakończyło wzniosłe  odśpiewanie Marszu Sybiraków, wszyscy udali się pod pomnik przy kościele - Golgota Wschodu. W obecności sztandarów, Sybiraków, znamienitych gości oraz młodzieży szkolnej zostały nadane odznaczenia Pro Bono Poloniae i Pro Patria.  W uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie idei patriotyzmu i zachowywania pamięci o losach Niepodległej, Medalem Pro Bono Poloniae przyznanym decyzją nr 92 z dnia 08 listopada 2019r. przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i osób Represjonowanych w Warszawie, Jana Kasprzyka na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Kordiana Borejki, uhonorowano następujące osoby: Danutę Kaszlej, Zbigniewa Kaszleja, Henrykę Mołodziejko, Henrykę Rzepecką, Jerzego Sienkiewicza, Jarosława Szlaszyńskiego.  Medalem Pro Patria - decyzją nr 1628 z dnia 8  listopada 2019r. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - odznaczono: Danutę Jolantę Gregorowicz, Annę Jakucewicz, Barbarę Koronkiewicz, Mirosława Karolczuka, Agnieszkę Renatę Milanowską. Dekoracji dokonał pułkownik Mirosław Demediuk, przedstawiciel Szefa Urzędu ds. Komatantów i osób represjonowanych oraz prezes Tadeusz Chwiedź.

W imieniu odznaczonych głos zabrała Henryka Rzepecka, dziękując za otrzymane odznaczenia, za wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Podkreślała, iż będzie to motywacją do dalszej misji w upamiętnianiu historii. Podsumowując uroczystość głos zabrał prezes Tadeusz Chwiedź oraz płk Mirosław Demediuk dziękując za przygotowanie uroczystości, kontynuowanie pamięci o Sybirakach i podejmowanie tak ważnych działań w Augustowie.

Na zakończenie uroczystości zgromadzeni złożyli kwiaty pod pomnikiem i zapalili znicze.
                                                         

Tekst: Henryka Rzepecka,
Zdjęcia: Danuta Gregorowicz, Weronika Laskowska, kl. VId.

GALERIA

 Święto Sybiraków z udziałem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta
 Święto Sybiraków z udziałem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta
 Święto Sybiraków z udziałem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta
 Święto Sybiraków z udziałem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta
 Święto Sybiraków z udziałem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta
 Święto Sybiraków z udziałem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta